Pristatymas į Jungtines Amerikos Valstijas

Lietuvos pa�tasTarptautinė įvertintoji pašto siunta (gaunama per 5-6 darbo dienas nuo išsiuntimo).
Siuntos mokestis € 14.25
LT / EN / RU

Prekių pirkimo sutartis

1. Pirkimo sutartis

1.1. Pirkėjo užsakymas laikomas patvirtintu ir pirkimo – pardavimo sutartis Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje didmena.sidabrina.lt susipažinęs su Taisyklėmis, užsiregistravęs, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs savo teisingus asmeninius duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą, apmoka visą užsakymo sumą arba apmoka 50 % užsakymo sumos.

1.2. Pirkimo sutarties pagrindu yra laukoma Pirkėjo gauta apmokėta PVM sąskaita-faktūra ar apmokėta pilna ar dalinė išankstinė PVM sąskaita-faktūra.

2. Pirkimo sutarties nutraukimas

2.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties sudarytos su Pardavėju apie tai pranešdamas Pardavėjui telefonu ar elektroniniu paštu  per keturiolika (14) dienų nuo užsakytų prekių momento. Jeigu prekės – taurieji metalai atitinka visus kokybės reikalavimus, bet Pirkėjas dėl asmeninių priežasčių atsisako jas priimti po šios sutarties sudarymo, Pirkėjas moka 20 % baudos mokestį nuo sudaryto užsakymo sumos. Pardavėjui paliekama 20 % užsakymo sumos, likę sumokėti pinigai yra grąžinami Pirkėjui.

2.2. Pirkimo sutartis gali būti nutraukta Pardavėjo iniciatyva, jeigu atsiranda tokios nenumatytos aplinkybės, kaip gamyklos, iš kurios yra tiekiamos parduodamos prekės, bankrotas ar žaliavų tiekimo sutrikimas, dėl kurio Pardavėjas nebegali įvykdyti savo pardavimo sutarties įsipareigojimų. Tokiu atveju Pirkėjui yra grąžinama visa sumokėta už užsakymą pinigų suma.

3. Pirkėjo atsakomybė

3.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pateikiamų asmens duomenų teisingumą bei prisiima visą atsakomybę už savo veiksmus, atliktus naudojantis didmena.sidabrina.lt el. parduotuve. Pardavėjas neatsako už dėl Pirkėjo kaltės atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja vykdyti savo užsakymą ir apmokėti jį 100 % per nustatytą prekių tiekimo terminą prieš atsiimant prekes. Prekės pristatomos tik gavus visą apmokėjimą už prekes.

3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti per protingai trumpiausią laiko tarpą, bet ne vėliau iki Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui užsakytas prekes.

3.4. Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Pirkėjas negali reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui, ir įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.

4. Pardavėjo teisės

4.1. UAB „Sidabrina“ turi teisę keisti el. parduotuvės puslapį ar atskiras jo dalis, jame esančią informaciją. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve ir patraukti teisinėn atsakomybėn vadovaujantis LR įstatymų nustatyta tvarka.

4.2. UAB „Sidabrina“ turi teisę keisti prekių katalogus, prekių kainas, kol tos prekės nėra užsakomos. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui.

5. Pardavėjo atsakomybė

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja per nustatytą pristatymo terminą pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu. Prekių pristatymo sąlygos ir terminai aprašyti skiltyje „Prekių pristatymo sąlygos ir terminai“.
Nėra laikoma, kad prekių pristatymo terminas yra pažeistas dėl nenumatytų aplinkybių, kaip užrtukusi gamyba, užtrukęs prekių prabavimas ar siuntimas į Lietuvą. Tačiau Pardavėjas, matydamas vėlavimo riziką, privalo visomis išgalėmis skubinti užsakymo įvykdymo terminą ir privalo apie galimą vėlavimą informuoti Pirkėją.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui Lietuvos prabavimo rūmuose prabuotas prekes.

6. Brokuoti gaminiai ar gaminiai yra sugadinami prabavimo metu 

6.1. Jeigu pateiktame užsakyme pasitaiko brokuoti gaminiai ar jie yra sugadinami prekių prabavimo metu prieš perduodant gaminius Pirkėjui, tada šie gaminiai yra pašalinami iš užsakymo ir Pirkėjui yra grąžinama pinigų suma, lygi užsakytų brokuotų gaminių sumai. Pirkėjas gauna tik geras, prekybai tinkančias prekes. 

7. Pristatytų gaminių duomenys

7.1. Realus pristatytų gaminių svoris gali skirtis nuo pateikto kataloge svorio. Tai įtakoja pasirinktas gaminio dydis, įstatytas akmuo. Kataloge yra pateikiamas tipinis to gaminio svoris.

7.2. Nuotraukose pristatytų gaminių atspalviai ar spalvos gali skirtis nuo matomų el. parduotuvėje dėl daugybės priežasčių, tokių kaip apšvietimas, fotoaparato ypatybės, skirtingų kompiuterių monitorių ypatybės ir t.t., kurie gali iškraipyti gaminų spalvas.

8. Taisyklių vykdymas, keitimas

8.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

8.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

8.3. Atsiradus naujoms el. parduotuvės didmena.sidabrina.lt taisyklėms, jos įsigalioja iškart po jų paskelbimo momento ir galioja abiems šalims vienodai. 

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl taisyklių vykdymo bei jų keitimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

9. Nenugalima jėga (force majeure)

9.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

9.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui.

9.3. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie šio straipsnio 9.1. dalyje nurodytos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

9.4. Šio straipsnio nuostatos neatima iš kitos šalies teisės nutraukti sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, arba reikalauti sumokėti palūkanas.


Patogus ir greitas pristatymas

Siuntos paštu ir kurjeriais siunčiamos į Lietuvą, Europos Sąjungos šalis.

Patikrinta kokybė

Sidabriniai ir auksiniai papuošalai yra prabuoti Lietuvos prabavimo rūmuose.

Modelių išskirtinumas

Papuošalai yra vežami iš viso pasaulio juvelyrikos parodų ir vedančiųjų gamintojų.